Ý Nghĩa Logo và Nhãn Hiệu

Logo của công ty Dây và Cáp Điện Lightstar mang khuynh hướng đơn giản từ màu sắc đến thiết kế, Đó là điều mà Lightstar mong muốn hướng đến thể hiện xử lý nhanh trong công việc.