Đang Triển Khai

        Eurowindow Nha Trang

Kết quả hình ảnh cho Eurowindow Nha Trang

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ ĐẦU TƯ

HÃNG

NĂM THỰC HIỆN

Xã Cam Hải Đông, huyện cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Eurowindow Holding

CADISUN

2018

Nhà máy giấy Chengloong

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ ĐẦU TƯ

HÃNG

NĂM THỰC HIỆN

TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Công ty TNHH Cheng loong Bình Dương Paper

TAYA

2018

Nhà máy Honda Vĩnh Phúc

Kết quả hình ảnh cho Nhà máy Honda Vĩnh Phúc

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ ĐẦU TƯ

HÃNG

NĂM THỰC HIỆN

Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Công ty Honda Việt Nam

LSVINA

2018