Đã Triển khai

Dự án VINHOME MEGAMALL

Dự án VINHOME Nguyễn Chí Thanh

Dự án tập đoàn Sông Đà

http://www.mediafire.com/file/4bnqjs7jc1h3trm/d%u1EF1%20%E1n%20ti%EAu%20bi%u1EC3u.xlsx