lightstar.vnn@gmail.com

Thương hiệu

Cadivi

Dây đơn cứng ruột đồng - VC

CÔNG TY CỔ PHẦN LIGHTSTAR VN
Đại lý cấp 1 phân phối sản phẩm dây và cáp điện chính hãng...

Dây đôi mềm dẹt - VCmd

CÔNG TY CỔ PHẦN LIGHTSTAR VN
Đại lý cấp 1 phân phối sản phẩm dây và cáp điện chính hãng...

Cadisun

Taya

Cáp tín hiệu chống cháy cách điện XLPE, màn chắn băng đồng chống nhiễu - 600V

CÔNG TY CỔ PHẦN LIGHTSTAR VN
Nhà phân phối được ủy quyền cung cấp sản phẩm dây và cáp điện...

Cáp chống cháy có áo giáp sợi thép bảo vệ - 0.6/1kV

CÔNG TY CỔ PHẦN LIGHTSTAR VN
Nhà phân phối được ủy quyền cung cấp sản phẩm dây và cáp điện...

Cáp chống cháy có băng thép hai lớp bảo vệ - 0.6/1kV

CÔNG TY CỔ PHẦN LIGHTSTAR VN
Nhà phân phối được ủy quyền cung cấp sản phẩm dây và cáp điện...

Cáp chống cháy dẹt cách điện XLPE - 600V

CÔNG TY CỔ PHẦN LIGHTSTAR VN
Nhà phân phối được ủy quyền cung cấp sản phẩm dây và cáp điện...

Cáp chống cháy cách điện XLPE - 0.6/1kV

CÔNG TY CỔ PHẦN LIGHTSTAR VN
Nhà phân phối được ủy quyền cung cấp sản phẩm dây và cáp điện...

Dây đôi mềm dẹt cách điện và vỏ bọc PVC không chì - 300/500V

CÔNG TY CỔ PHẦN LIGHTSTAR VN
Nhà phân phối được ủy quyền cung cấp sản phẩm dây và cáp điện...

Cáp Myuler 2 lõi có băng nhôm bảo vệ - 0.6/1kV

CÔNG TY CỔ PHẦN LIGHTSTAR VN
Nhà phân phối được ủy quyền cung cấp sản phẩm dây và cáp điện...

Cáp ngầm áo giáp băng thép, cách điện XLPE và vỏ bọc PVC không chì - 0.6/1kV

CÔNG TY CỔ PHẦN LIGHTSTAR VN
Nhà phân phối được ủy quyền cung cấp sản phẩm dây và cáp điện...

Ls vina

Goldcup

Hapunico

Lilama

Thanh doan

Vinaconex

wahaco

Vinacomin

Udic

TSL

Toji

EVN

Delta

CNX

0969 255 999
top
phone